Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch
Contents
A a
B b
Bh bh
D d
Dh dh
E e
G g
Gh gh
Gʷ gʷ
Gʷh gʷh
H h
I i
K k
   
    kā̆, ke, kom
    kā̆d
    kadh
    k̂ad
    k̂ād- : k̂ədes- : k̂əd-s
    kaĝo- oder koĝo-, -ā
    kagh- : kogh
    kaghlo
    kai-1, kai-u̯o-, kai-u̯elo
    kai
    kā̆i-3, kī̆
    kāi-d-4, kāi-t
    kai-ko
    kaik̂- oder koik̂
    kai-lo- (kai-lu-)
    kais
    kāi-t
    kaito
    kaiu̯r̥-t, kaiu̯n̥-t
    kakka
    kāk
    k̂ak
    k̂ak- (k̂ek-?)
    k̂āk-1 : k̂ək-, wahrscheinlich k̂ā[i]k- : k̂īk
    k̂ā̆k-2, nasaliert k̂ank
    kal
    kal-2, kali-, kalu
    kā̆l-3 (kō̆l-?)
    kalni
    kam-er
    kā̆m
    kamb
    kam-p
    kan
    kand-, skand- und (ai.) (s)kend
    k̂ank
    kan-tho
    kap
    kāp-, kəp
    kā̆po
    kapro
    kap-ut, -(ē̆)lo
    kā̆pho- oder k̂ō̆pho
    kar
    kar-2, karə
    kar-3, redupl. karkar
    kār
    kars
    k̂as-, k̂as-no
    k̂ās-, k̂əs
    kat
    k̂at
    kau
    kāu-, kəu
    kā̆u-, kē̆u-, kū
    kā̆u(ə)lā : kūlā
    kau-l-, ku-l
    kaus
    k̂e
    ked
    keg-, keng- und kek-, kenk
    kēi
    k̂ei
    k̂ē(i)- : k̂ō(i)- : k̂ə(i)
    k̂ēi-bh
    keid
    k̂ēi-gh
    k̂eip
    k̂eipo-, k̂oipo
    keis
    kek̂
    keku
    k̂ēko
    k̂ekʷ
    kel-1, kelə
    kel
    kel-3, kelə-, klā- erweitert klād
    kel-4 und kāl
    kel
    kel-6, k(e)lē-, k(e)lā- oder kl̥̄-?
    kel-7 (kol-, kol-)
    kel
    kēl-, kōl-, kəl
    k̂el
    k̂elb-, k̂elp
    keleu
    keləu̯o-, keleu̯o
    kelg
    kelp-, kl̥p
    kem
    k̂em-1 oder k̂am
    k̂em
    k̂em/ə/
    kemə-, komə-, kmā
    kemero-, komero-, kemero
    kemer
    ken
    ken-2, kenə-, keni-, kenu-:
    ken
    k̂en
    kenəkó
    keng-, kenk
    kenk
    k̂enk-, k̂onk
    k̂ens
    kenth(o)
    k̂ent
    ker-1, kor-, kr
    ker
    ker(ə)
    ker
    (ker-5?), kō̆r
    ker-6 und k̂er
    ker
    k̂er-, k̂erə- : k̂rā-, k̂erei-, k̂ereu
    k̂er-2, k̂erə-, k̂rē
    k̂er
    k̂er-4 und k̂erə- : k̂rē
    k̂erbero- und kerbero
    kerd
    k̂erdho-, k̂erdhā
    (k̂ered-:) k̂erd-, k̂ērd-, k̂r̥d-, k̂red
    (kerem-), krem- (: krom-) und kerm
    kerəp-, krēp
    (kerk̂-:) kork̂- : kr̥k̂
    k̂erə-, k̂rā
    kerm
    kerno
    k̂ē-ro
    kers
    k̂er(s)
    k̂ers
    kert-, kerət-, krāt
    kes
    k̂es
    kē̆t-, kot
    keu-1, skeu-, dehnstufig kēu
    keu-2, keu̯ə
    k̂eu-1, k̂eu̯ə- : k̂ū-, k̂u̯ā
    k̂eu
    k̂ēu-1 : k̂ū
    k̂ēu-2 (: k̂əu-, k̂ū-)
    k̂eub
    keuəd-, kū̆d
    (keu̯əp-:) ku̯ēp-, ku̯əp-, kū̆p- woneben vereinzeltes keu̯(e)p-, k(e)u̯ep
    k̂ēu̯ero-, k̂ōu̯ero- (auch sk̂ūro-?)
    k̂euk
    k̂euk̂-, k̂uk̂
    kik
    k̂ik
    k̂ī̆k
    k̂ik̂er
    k̂īō̆n- (k̂īsō̆n-?)
    k̂iph
    kistā
    klā
    klādhrā
    klau
    klēg-, klōg-, kləg-, klang-: kleg-: klōg-: kleig-: kleik
    k̂lei
    kleik̂
    klem-, klēm-, klem
    kleng- und klenk
    kleno
    klep
    k̂lep- (sk̂lep-?)
    klēp
    klēu- (auch klĕu-?) und klāu
    k̂leu-1, k̂leu̯ə- : k̂lū
    k̂leu-2 : *k̂lō[u]- : k̂lū
    k̂lou-ni
    knei-gʷh-, knei-b
    kneug
    knid-, k̂nid-, sknid
    k̂o-, k̂e- (mit Partikel k̂e `hier'), k̂(e)i-, k̂(i)i̯o
    kob
    koi-, ku̯ī
    koi-lo
    k̂oi-no
    kois
    ko ko, kak(k)-, ku(r)kur
    kok̂sā
    kolə- : klō
    k̂oləmo-s, k̂oləmā
    kol(ē̆)i̯
    koli
    kom
    konəmo-, knāmo- oder kenəmo
    k̂onk
    k̂onkho
    k̂op(h)elo-s oder k̂ap(h)elo-s
    kopso
    k̂orkā (k̂rokā?), -elā
    k̂ormen
    k̂ormno-, k̂r̥mno
    k̂ormo
    koro-s, kori̯o-s
    kos(e)lo
    kost
    k̂rā̆po- (k̂rō̆po-?)
    k̂rā
    krāt
    krā[u]- : krəu- : krū̆
    k̂re-, k̂rei-, k̂r̥̄
    k̂rē
    kreb
    k̂rebh-, k̂rō̆bh-, k̂rembh
    kred
    k̂red
    kreg-1 (und kerg-?)
    kreg
    krei
    krei-2, kreig-, kreik
    k̂rei
    krek-1 (-k̂-?)
    krek-2, kr̥k
    krek
    krē̆k-4 : krok
    krem
    krep-1, kr̥p
    krep
    krēp
    kret
    kreu-1, kreuə- : krū- : kreus-, krus
    kreu
    kreu-3, krou-s
    kreu
    kreup
    kreu-t- (kreu-dh-?)
    krom
    kr(o)k-sko-, -u
    k̂rūs
    krū̆t
    k̂sā
    kseip-, kseib
    ks-en-, ks-es-, ks-eu
    k̂sē̆-ro
    kseubh
    kseud
    k̂þei
    kþē(i)-, kþə(i)
    ku-, kus
    k̂ū
    k̂ū̆dh
    kuku
    k̂up
    ku̯ak
    ku̯at(h)
    k̂u̯ei-1, k̂u̯ei-no
    k̂u̯ei
    k̂uei-3 erweitert kuei-d-, kuei-s-, kuei-t
    k̂u̯ek- (nasaliert k̂u̯enk-) : k̂uk
    k̂u̯el
    ku̯elək- oder kelək-, kolək
    ku̯elp-1, ku̯elb- : ku̯l̥p/b- : klup/b
    ku̯elp
    k̂u̯en
    k̂u̯endh-ro-, -no
    ku̯erp-, auch kuerb
    k̂u̯es-, k̂us
    ku̯ēt- : ku̯ət- : kū̆t
    ku̯oi-, ku̯ī
    k̂u̯on-, k̂un
    ku̯res-, ku̯ers-, ku̯r̥s
Kh kh
Kʷ kʷ
L l
M m
N n
O o
P p
Ph ph
R r
S s
T t
U u