Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch
Contents
A a
B b
Bh bh
D d
Dh dh
E e
G g
Gh gh
Gʷ gʷ
Gʷh gʷh
H h
I i
K k
Kh kh
Kʷ kʷ
L l
M m
N n
O o
P p
    pā- : pə- und pā-t- : pə-t
    pā̆k̂- und pā̆ĝ
    pā̆n
    pando-s
    pank-, pang
    pap(p)a
    pā̆r
    parīkā
    pāsó-s
    pasto
    paus
    pāuson- : pūson
    pē̆d-1, pō̆d
    pē̆d-2, pō̆d
    (peg- :) pog- : pōg-, pō̆k-s
    pē(i)-, pī
    pei̯(ə)-, pī̆
    peig-1 und peik
    peiĝ-1 und peik̂
    pei-m(i)
    (peis-1?) : pis
    peis-2, speis
    peisk-, pisk
    pek̂-1, pēk̂-, pōk̂
    pek̂
    pekʷ
    pel-1, pelə-, plē
    pel-2a, pelə- : plā
    pel-2b, pel-en-, pel-t-, pel-u̯
    pel-3a
    pel-3b, pelə-, plē
    pel
    (pel-9), pol-, plē-, plō̆
    pelə-, plā
    peli-s-, pel-s
    pelk̂- : polk̂
    pelpo- oder polpo
    pen
    pen-2, pen-ko
    penkʷe
    pent
    per-1, perə- : prē-, preu
    per
    per-2: B. per-, perə
    per-2: C. per-, perə
    per-2: D. per
    per-2: E. per
    per-3, per-g
    perd
    perg
    perk-1, prek
    (perk-2): pr̥k
    perk̂
    perk̂-2, prek̂
    perk̂-3, pr̥k̂
    perk̂-4, prek̂-, pr̥k̂
    perkʷu-s
    pers
    persnā, -snī̆-, -sno
    perth
    pē̆s
    pēs-2, nasaliert pēns
    pes-3, pesos
    pet-1, pet-, petə
    pet-2, petə- : ptē-, ptō- (griech. ptā-)
    peu-1, peu̯ə- : pū̆
    peu
    pēu- : pəu- : pū̆
    peuk̂- und peuĝ
    peu̯ə
    peu̯ōr, pū̆r, Gen. pu-n-és, Lok. puu̯éni
    pezd
    pətḗ(r) Gen. pətr-és, -ós
    pid
    pik(h)o
    pi-lo
    pi-n
    pīp(p)
    pīzdā
    plab
    plā-k-1: plə-k-, ple-k- : plō̆-k-, plei-k- und pelə-g- : plā-g- : plə-g
    plāk-2, plāg- , auch plēk-, plēg
    plā̆t- (plā̆d-), plē̆t-, plō̆t-, plət
    plē-, plə
    plēi-, pləi-, plī
    plek̂
    plēk̂-, plək̂- und plēik̂-, plīk̂
    pleu
    pleuk
    pl(e)u-mon-, pleu-ti̯o
    pleus
    pləi-, pləu
    plouto-, pluto
    pneu
    pn̥ksti
    pō(i)-1 : (pəi-?:) pī
    pō(i)-2 : pī- und (von pō- aus) po
    polo- : pōlo
    pork̂o-s
    pos
    po-ti
    poti-s
    pōu- : pəu- : pū̆
    pougo- oder pougho
    prā
    prāi-, prəi-, prī- (pri-)
    preg
    prep
    pret-, prō̆t
    preu
    preus
    prīs
    prō̆
    prōk̂to- : prək̂to
    pr̥so- (?)
    pster-, pstereu
    ptel(e)i̯ā
    pū̆-1, peu-, pou- auch phu
    pū̆-2 : peu̯ə
    pū̆
    pū̆k-1, peuk
    puk̂
    pu-lo
    pū-ro
Ph ph
R r
S s
T t
U u