Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch
Contents
A a
B b
Bh bh
D d
Dh dh
E e
G g
    ĝā̆b
    gag-, gōg
    gal
    gal-3 oder ghal
    gan(dh)
    gang
    ĝā̆r
    garəĝ
    gāu
    ĝebh
    ĝegh-, ĝogh
    gei
    gē(i)- : gō(i)- : gī
    ĝēi- : ĝī
    geid
    ĝeid
    geiĝ
    ĝeis
    gel
    gel-2 und gʷel
    gel(ə)
    ĝel-, ĝelə-, ĝlē-, (auch *gelēi- :) ĝ(e)ləi
    gelebh
    geli-, glī
    ĝ(e)lōu̯
    gem
    ĝembh-, ĝm̥bh
    ĝem(e)
    gen
    ĝen-1, ĝenə-, ĝnē-, ĝnō
    ĝen-2, ĝenə-, ĝnē-, ĝnō
    genebh-, genobh
    geng-, gong
    gengh
    ĝenu-1, ĝneu
    ĝenu-2 f. und (ĝenədh- :) ĝonədh
    ĝep(h)-, ĝebh
    ger-1, gere
    ger
    ger-4, grēi
    ĝer-, ĝerə-, ĝrē
    gerebh
    ĝers
    gēu-, gəu-, gū
    ĝeu-, ĝeu̯ə- (danebengeu̯ə-)
    g(e)u-lo
    ĝeus
    g(i̯)eu-, ĝ(i̯)eu
    glag- oder glak
    gleĝ
    ĝlei
    gleubh
    glōgh- : gləgh
    gol-1, dehnstufig gōl-, reduktionsst. gol
    gol
    gō̆u-, gou̯ə-, gū
    gou̯ə- (oder gau̯ə-?:) gū
    gras- : grō̆s
    grēb(h)o-s : grōb(h)o-s
    gred- : grod
    grem
    greus
    greut
    grōd-, grəd
    gru
Gh gh
Gʷ gʷ
Gʷh gʷh
H h
I i
K k
Kh kh
Kʷ kʷ
L l
M m
N n
O o
P p
Ph ph
R r
S s
T t
U u